Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ - ΕΥΑ ΞΕΝΟΥ - ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ & ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ» - ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 | 22:30 22-04-2023 10:30 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€