Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
WOMEN JAZZ VOCALISTS VOL.I - SATURDAY 21 SEPTEMBER 2019, 21:00 / ΤΗΣ ΤΖΑΖ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 21:00 21-09-2019 9:00 pm 12,00€
12,00€
Σύνολο: 12,00€