Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ - ΧΑΡΑ ΠΟΜΩΝΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΓΥΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | 22:00 «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ & ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ» 23-10-2021 10:00 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€