Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΝΙΚΟΣ ΓΥΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 | 20:30 «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ & ΠΑΛΙΟ ΛΑΪΚΟ» 27-03-2021 8:30 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€