Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΝΙΚΟΣ ΓΥΡΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | 20:30 «ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ & ΠΑΛΙΟ ΛΑΪΚΟ» 14-11-2020 8:30 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€