Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΓΙΟΛΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, 22:30 27-06-2020 10:30 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€