Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ - ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΓΙΟΛΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 22:30 25-01-2020 10:30 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€