Επιλεγμένες εκδηλώσεις

Εκδήλωση Ημερομηνία εκδήλωσης Τιμή Ποσότητα Υποσύνολο
«ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ & ΠΑΛΙΑ ΛΑΪΚΑ» ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΠΟΣ - ΧΑΡΑ ΠΟΜΩΝΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2022 | 22:00 28-05-2022 10:00 pm 5,00€
5,00€
Σύνολο: 5,00€